INFORMACIÓ PER CLIENTS: PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT EL COVID 19

El nostre hotel ha implementat totes les mesures de seguretat fixades per la autoritats sanitàries en relació a la prevenció enfront de l'COVID 19, perquè els nostres clients estiguin 100% segur. Per això volem transmetre un missatge de tranquil·litat i de confiança amb les mesures adoptades ja que comptem amb un protocol d'actuació seguint les indicacions sanitàries

A continuació els detallem les mesures de prevenció implantades:

  MESURES GENERALS

 • El nostre personal està vacunat
 • El nostre personal ha rebut formació en mesures preventives de Covid-19.
 • El nostre personal disposa d'equips de protecció necessaris en cada moment.
 • Tot el personal ha estat informat de les pautes marcades per les autoritats sanitàries en els estàndards d'higiene i neteja, registrats a la Guia de Bones Pràctiques de l'Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 • S'ha establert cartelleria informativa per tots els espais indicant les mesures de prevenció i actuació en les instal·lacions.
 • S'ha dotat a totes les plantes de l'hotel gel desinfectant.
 • MESURES EN SERVEIS D'ALIMENTACIÓ I BEGUDES

 • Hem reduït el nombre de taules per mantenir la distància de seguretat
 • Tot el personal de cuina i sala treballa amb guants i mascaretes, tant els que estan cara a el client, com els que no.
 • A les zones susceptibles d'aglomeracions, hem senyalitzat separacions mínimes a terra, perquè tots respectin la distància de seguretat.
 • Disposem de monodosi d'oli, vinagre, sal i pebre a les taules.
 • La carta s'informarà el client per codi QR.
 • Realitzem un exhaustiu control i revisió de la temperatura de trens de rentat de vaixella (> 80º)
 • MESURES EN SERVEIS DE NETEJA

  HABITACIONS

 • La nostra bugaderia assegura i certifica el tractament de la roba a més de 60º i amb productes desinfectants.
 • No realitzem la neteja d'habitació mentre el client estigui dins de la mateixa.
 • El personal de neteja està dotat de mascareta, guants, ulleres i davantal sol ús com a mesura de prevenció
 • S'han establerts protocol de neteja i desinfecció excepcionals de les habitacions després de la sortida dels clients, prestant especial atenció als articles de contacte freqüent com poden ser poms de les portes, comandaments, interiors d'armaris.
 • Totes les habitacions se sotmetran a un tractament d'ozó després d'haver-se efectuat la sortida de cada client i abans de l'entrada del següent
 • S'han retirat els elements prescindibles de papereria i decoració de les habitacions
 • S'han enfundat per a major seguretat comandaments de televisió i aire condicionat i la roba extra de llit.
 • ZONES COMUNS

 • S'ha procedit a la desinfecció prèvia dies abans de la reobertura del nostre hotel i aplicació d'ozó per obtenir un espai segur
 • S'ha intensificat la freqüència de la neteja i desinfecció de les zones comunes de l'hotel, taulells de recepció, ascensors, portes, banys, etc.
 • S'ha limitat l'aforament de l'ascensor a una persona, llevat que siguin de la mateixa unitat familiar, indicant-ho mitjançant la cartelleria corresponent
 • S'han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohólico a cada planta de l'hotel a la sortida de l'ascensor degudament identificat, així com en recepció, restaurant i spa.
 • S'han establert al terra senyals identificatius de la distància de seguretat.
 • S'han retirat les tovalloles dels banys comuns substituint-los per dispensadors d'assecat de mans de paper
 • L'ús de màscares és obligatori per a clients i personal en compliment de la norma establerta per la Generalitat de Catalunya
 • MESURES AL WELLNESS (SPA I TRACTAMENTS)

 • Realitzem tractaments amb mascareta, ulleres o proteccions facials i davantals un sol ús, i vam desinfectar la cabina després de cada tractament.
 • S'han instal·lat pantalles de protecció a la recepció de l'spa i gel desinfectant per al seu ús
 • S'han assenyalat les distàncies de seguretat
 • S'han instal·lat en els banys dispensadors d'assecat de mans de paper
 • S'han instal·lat pantalles de protecció a la recepció de l'spa i gel hidroalcohólico
 • El personal de l'spa ha rebut la formació corresponent a mesura de prevenció i seguretat.
 • S'ha distribuït les hamaques de l'spa a raó de la distància de seguretat i aforament
 • S'ha establert les estades que poden ser usades i el seu aforament corresponent
 • MESURES AL SERVEI DE RECEPCIÓ

 • Hem senyalitzat la distància de seguretat.
 • Disposem d'gel desinfectant en cada taulell.
 • Vam desinfectar tot el material de lliurament a client (targetes d'habitacions, bolígrafs, datàfons, etc.). S'ha col·locat una safata desinfectant per dipositar la documentació de client.
 • Tenim a disposició dels clients informació bàsica de prevenció i normes d'un correcte ús de les instal·lacions.
 • Hem reforçat la neteja i desinfecció dels taulells.
 • Vam desinfectar la maleta pel botons, segons disponibilitat.
 • S'han instal·lats pantalles protectores en els taulells de recepció
 • El personal de recepció ha estat format en mesures de prevenció davant el COVID 19, portant com a protecció mascaretes i pantalles facials
 • S'ha instal·lat catifa desinfectant a l'entrada de l'Hotel
 • MESURES EN SERVEIS TÈCNICS

 • Tot el personal disposa d'equips de protecció i seguretat individuals necessaris.
 • Realitzem les reparacions a les habitacions, en la mesura del possible, sense presència de client. Si no fos possible, mantenim la distància de seguretat i ús de mascaretes també per part de client
 • Vam desinfectar totes les zones en què hi ha hagut intervenció.
 • Renovem constantment l'aire de les zones comunes, a temperatura de 23º-26º, i vam netejar els filtres.

Normes de convivència i funcionament dels serveis després de l'aplicació de mesures preventives per a la contenció de l'COVID-19

Des de l'Hotel Acevi Val D'Aran treballem pensant en la seguretat i benestar dels nostres clients, per això, li demanem la seva col·laboració i compromís pel respecte de les normes especials de convivència i mesures de prevenció de contagis per COVID-19:

 • Freqüent rentat / higiene de mans, particularment quan va a accedir a zones compartides (recepció, spa, restaurant ...). Posem a la seva disposició gel hidroalcohólico desinfectant en diferents punts dins de les nostres instal·lacions.
 • Utilitza la cara interna el colze per tapar la boca / nas a l'tossir o esternudar, o fer servir mocadors d'un sol ús i rentar-se les mans després.
 • Evitar tocar-se la boca, nas i ulls en els espais públics.
 • Utilitza les papereres que trobarà en diferents punts de les nostres instal·lacions per a dipositar tot el material d'un sol ús d'higiene i protecció (mascaretes, guants, mocadors d'un sol ús, etc.).
 • Respectar el distanciament social amb persones fora de l'àmbit familiar o de convivència.
 • Evitar salutacions que impliquin contacte físic (abraçades, petons ...)
 • Respectar els aforaments establerts en zones comunes, i de forma particular en aquells en què no hi hagi un control físic per part de l'establiment
 • Respectar horaris i altres normes que puguin haver estat establertes per l'establiment per complir amb els aforaments permesos, indicades en la cartelleria disponible a les instal·lacions i sobre les que li pot informar nostre personal.
 • Respectar les distàncies entre persones establertes en punts d'atenció a el públic, entrades a restaurant, spa, recepció
 • Respectar les senyalitzacions que estableixen recorreguts o distàncies de seguretat, així com la clausura d'alguns espais.
 • No romandre a l'habitació durant els serveis de neteja, manteniment o reparació que s'han d'efectuar-hi
 • Portar mascaretes a les zones comunes o compartides
 • Davant els primers signes de símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19 (febre, tos o dificultat respiratòria):
 • Autoaislarse a la seva habitació (afectat i convivents)
 • Informar telefònicament a l'establiment (recepció / atenció a client) de la situació

El nostre personal està a la seva disposició per solucionar els dubtes i oferir-los la informació que necessitin.

Hotel ACEVI VAL D'ARAN es reserva el dret de modificar els horaris i obertures de serveis per motius d'operativa interna, així com per complir amb les possibles modificacions en la normativa vigent.